คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับแม่บ้าน

คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่น#3 : 衣替えKoromogae

ในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น แน่นอนว่าจะต้องมีการปรับตัวกับหลายสิ่ง และสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับตัว นอกเหนือจากวัฒนธรรม ภาษาและผู้คน ก็คือ ฤดูกาลในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ ปรับตัวและอยู่รอดให้ได้ในทุกๆฤดูกาล…
Continue Reading
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับแม่บ้าน

คำศัพท์สำหรับแม่บ้าน#2 : เรื่องผ้าๆ

มาต่อกันเรื่องผ้าๆ จากคราวที่แล้วเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับผ้า คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่น#1 หวังว่าคำศัพท์แม่บ้านจะเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่บ้านและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ
Continue Reading
คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับแม่บ้าน

คำศัพท์สำหรับแม่บ้าน#1 : ซักผ้า

คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่นในวันนี้ ขอเสนอเกี่ยวกับงานบ้านที่ทำกันเป็นประจำ (more…)
Continue Reading